Stad in Cijfers - Databank

Pct inwoners in een eenoudergezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners dat in een eenoudergezin woont met een leefloon of equivalent leefloon ten opzichte van het totaal aantal inwoners in een eenoudergezin.