Stad in Cijfers - Databank

Pct inwoners in een gezin met samenwonend koppel met kinderen met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners dat deel uitmaakt van een gezin met een samenwonend koppel en kinderen met een leefloon of equivalent leefloon ten opzichte van het totaal aantal inwoners dat deel uitmaakt van een gezin met een samenwonend koppel en kinderen.