Stad in Cijfers - Databank

Pct inwoners in een gezin dat een toelage ontvangt van het OCMW

Aantal inwoners dat in een gezin woont dat een toelage ontvangt van het OCMW ten opzichte van het totaal aantal inwoners.