Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners 20 tem 29 jaar in een gezin met financiële steun

Totaal inwoners 20 tem 29 jaar in een gezin met financiële steun van OCMW.