Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners 30 tem 39 jaar in een gezin met financiële steun

Totaal inwoners 30 tem 39 jaar in een gezin met financiële steun van OCMW.