Stad in Cijfers - Databank

Pct inwoners 20 tem 29 jaar in een gezin met financiële steun

Aantal inwoners van 20 tem 29 jaar dat in een gezin met financiële steun van OCMW woont ten opzichte van het totaal aantal 20- tem 29-jarigen.