Stad in Cijfers - Databank

Pct inwoners 90+ jaar in een gezin met financiële steun

Aantal inwoners van 90+ dat in een gezin met financiële steun van OCMW woont ten opzichte van het totaal aantal 90-plussers.