Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners met nationaliteit Centraal Azië in een gezin met financiële steun

Totaal inwoners met nationaliteit Centraal Azie in een gezin met financiële steun van OCMW.