Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners met nationaliteit Oceanië in een gezin met financiële steun

Totaal inwoners met nationaliteit Oceanie in een gezin met financiële steun van OCMW.