Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners met nationaliteit West-Azië in een gezin met financiële steun

Totaal inwoners met nationaliteit West-Azie in een gezin met financiële steun van OCMW.