Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners met nationaliteit West-Europa in een gezin met financiële steun

Totaal inwoners met nationaliteit West-Europa in een gezin met financiële steun van OCMW.