Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners met nationaliteit Zuid-Amerika in een gezin met financiële steun

Totaal inwoners met nationaliteit Zuid-Amerika in een gezin met financiële steun van OCMW.