Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners met nationaliteit Zuid-Azië in een gezin met financiële steun

Totaal inwoners met nationaliteit Zuid-Azie in een gezin met financiële steun van OCMW.