Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners in een eenoudergezin met financiële steun

Totaal inwoners in een eenoudergezin met financiële steun van OCMW.