Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners in een gezin ander type met financiële steun

Totaal inwoners dat in een gezin van ander gezinstype woont met financiële steun van OCMW.