Stad in Cijfers - Databank

Pct inwoners in een eenoudergezin met financiële steun

Aantal inwoners dat in een eenoudergezin met financiële steun van OCMW woont ten opzichte van het totaal aantal inwoners in een eenoudergezin.