Stad in Cijfers - Databank

bedrag uitgekeerd aan ouderen met een inkomensgarantie (IGO of GIB)

[aantal] bedrag (in €) uitgekeerd aan ouderen van 65 jaar of ouder met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB)