Stad in Cijfers - Databank

65+ met een inkomensgarantie (IGO of GIB) (t.o.v. 65+)

[percentage] personen van 65 jaar of ouder met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) (t.o.v. totaal inwoners van 65 jaar of ouder)