Stad in Cijfers - Databank

Aantal 65-plussers met een vervangingsinkomen

Het aantal personen van 65 jaar of ouder met een vervangingsinkomen: leefloon, gewaarborgd inkomen bejaarden of inkomensgarantie voor ouderen.