Stad in Cijfers - Databank

kansarmoede-index van Kind en Gezin

[percentage] kinderen geboren in een kansarm gezin volgens de criteria van Kind en Gezin in jaar x-1, jaar x-2 en x-3 en die wonen in de gebiedsomschrijving op 31/12 van jaar x-1, gedeeld door het totaal aantal kinderen geboren in die 3 jaar en dat woont in de gebiedsomschrijving op 31 december van het jaar x-1