Stad in Cijfers - Databank

Aantal geboorten in kansarme gezinnen

Het aantal geboorten in kansarme gezinnen. Kind en Gezin screent elke pasgeborene aan de hand van een checklist op 6 hoofdindicatoren: arbeidsmarktsituatie van de ouders, scholingsgraad ouders, inkomensniveau gezin, huisvestingssituatie, gezondheid van het kind en ontwikkeling van het kind. Indien op 3 van deze 6 hoofdindicatoren negatief wordt gescoord, dan wordt het gezin als kansarm beschouwd.