Stad in Cijfers - Databank

Aantal geboorten in gezinnen zonder waardering kansarmoede

Het aantal geboorten in gezinnen, waar geen waardering werd gegeven voor wat betreft kansarmoede. Kind en Gezin screent elke pasgeborene aan de hand van een checklist op 6 hoofdindicatoren: arbeidsmarktsituatie van de ouders, scholingsgraad ouders, inkomensniveau gezin, huisvestingssituatie, gezondheid van het kind en ontwikkeling van het kind. Indien op 3 van deze 6 hoofdindicatoren negatief wordt gescoord, dan wordt het gezin als kansarm beschouwd.