Stad in Cijfers - Databank

Aandeel geboorten in niet kansarme gezinnen

Het aandeel geboorten in niet kansarme gezinnen ten opzichte van het totaal aantal gezinnen, geregistreerd door Kind en Gezin. Kind en Gezin screent elke pasgeborene aan de hand van een checklist op 6 hoofdindicatoren: arbeidsmarktsituatie van de ouders, scholingsgraad ouders, inkomensniveau gezin, huisvestingssituatie, gezondheid van het kind en ontwikkeling van het kind. Indien op 3 van deze 6 hoofdindicatoren negatief wordt gescoord, dan wordt het gezin als kansarm beschouwd.