Stad in Cijfers - Databank

Totaal aantal geboorten volgens Kind en Gezin

Het totaal aantal geboorten volgens de registratie van Kind en Gezin. Kind en Gezin screent elke pasgeborene aan de hand van een checklist op 6 hoofdindicatoren: arbeidsmarktsituatie van de ouders, scholingsgraad ouders, inkomensniveau gezin, huisvestingssituatie, gezondheid van het kind en ontwikkeling van het kind. Indien op 3 van deze 6 hoofdindicatoren negatief wordt gescoord, dan wordt het gezin als kansarm beschouwd.