Stad in Cijfers - Databank

0-24 jaar met verhoogde tegemoetkoming (t.o.v. 0-24 jaar in de ziekteverzekering)

[percentage] 0-24-jarigen met verhoogde tegemoetkoming (t.o.v. totaal rechthebbenden in de ziekteverzekering 0-24 jaar)