Stad in Cijfers - Databank

65+ jaar met verhoogde tegemoetkoming (t.o.v. 65+ in de ziekteverzekering)

[percentage] 65-plussers met verhoogde tegemoetkoming (t.o.v. totaal rechthebbenden in de ziekteverzekering van 65 jaar of ouder)