Stad in Cijfers - Databank

welvaartsindex (belastingplichtigen)

[ratio] welvaartsindex (belastingplichtigen): vergelijking van het gemiddelde fiscale inkomen per belastingsplichtige van een bepaalde administratieve eenheid met het gemiddelde inkomen per belastingsplichtige in België. De welvaartsindex van België wordt gelijkgesteld aan 100. Ligt de welvaartsindex van een administratieve eenheid onder de 100, dan betekent dit dat het gemiddelde inkomen per belastingsplichtige in die administratieve eenheid lager is dan het nationaal gemiddelde inkomen. Heeft de welvaartsindex daarentegen een waarde boven de 100 dan is het gemiddelde inkomen per belastingsplichtige binnen dat gebied hoger dan het gemiddeld inkomen per belastingsplichtige Belg.