Stad in Cijfers - Databank

Wijkenranking: score sociaal-economische situatie fenomeen (0 tot 10)

De wijkenranking is een maat die de wijken van de stad Antwerpen een score geeft op 4 thema's: demografie, sociale indicatoren, onderwijs en veiligheid. Binnen de 4 thema's werden een aantal indicatoren geselecteerd. Voor elke indicator werden 3 berekeningen gemaakt: Fenomeen: in hoeverre is het fenomeen aanwezig in de wijk. Dit is meestal een percentage of een ratio. Groei: hoe is de indicator geëvolueerd tegenover 10 jaar geleden (of andere tijdspanne als er een kortere tijdsreeks beschikbaar is). Impact: hoe verhoudt de wijk zich tegenover de stad, hoe zwaar weegt de waarde van de indicator van de wijk door in de stad. Per indicator worden de wijken voor zowel fenomeen, groei als impact gerangschikt van de wijken die het meest negatief scoren naar de wijken die het positiefst scoren. Telkens krijgen de eerste 10 wijken in de rangschikking de waarde 1. Dus per indicator kan een wijk maximaal 3 keer de waarde 1 krijgen, als ze zowel binnen de top 10 valt qua fenomeen, groei en impact. Vervolgens worden de verkregen waarden opgeteld tot verschillende scores. De score "sociaal-economische situatie fenomeen" heeft een waarde van 0 tot 10 waarbij 10 wijst op een zeer sterke aanwezigheid van sociaal-economische uitdagingen.