Stad in Cijfers - Databank

Aandeel inwoners dat basisonderwijs volgt

Aantal inwoners van dit gebied dat basisonderwijs volgt (gewoon of buitengewoon, lager of kleuter) gedeeld door het totaal aantal inwoners van dit gebied. De data zijn telkens gebaseerd op de leerlingentellingen van 1 februari. Dit betekent bijvoorbeeld dat het aantal leerlingen weergegeven in 2015, betrekking heeft op het aantal leerlingen tijdens schooljaar 2014-2015.