Stad in Cijfers - Databank

Aandeel leerlingen buitengewoon lager type 2

Aandeel leerlingen buitengewoon lager onderwijs type 2 tov het totaal aantal leerlingen buitengewoon lager onderwijs .