Stad in Cijfers - Databank

Aandeel leerlingen buitengewoon lager type 3

Aandeel leerlingen buitengewoon lager onderwijs type 3 tov het totaal aantal leerlingen buitengewoon lager onderwijs