Stad in Cijfers - Databank

Aandeel leerlingen buitengewoon lager type 4

Aandeel leerlingen buitengewoon lager onderwijs type 4 tov het totaal aantal leerlingen buitengewoon lager onderwijs