Stad in Cijfers - Databank

Aandeel leerlingen buitengewoon lager type 6

Aandeel leerlingen buitengewoon lager onderwijs type 5 tov het totaal aantal leerlingen buitengewoon lager onderwijs