Stad in Cijfers - Databank

Aandeel leerlingen buitengewoon lager type 7

Aandeel leerlingen buitengewoon lager onderwijs type 6 tov het totaal aantal leerlingen buitengewoon lager onderwijs