Stad in Cijfers - Databank

Aandeel leerlingen buitengewoon lager type 9

Aandeel leerlingen buitengewoon lager onderwijs type 9 tov het totaal aantal leerlingen buitengewoon lager onderwijs