Stad in Cijfers - Databank

Leerlingen basisonderwijs - percentage gewoon lager onderwijs

Verhouding leerlingen in het lager kleuteronderwijs t.o.v. het totaal aantal leerlingen in het basisonderwijs. De gegevens betreffen leerlingen volgens hun woonplaats. De data zijn telkens gebaseerd op de leerlingentellingen van 1 februari. Dit betekent bijvoorbeeld dat het aantal leerlingen weergegeven in 2015, betrekking heeft op het aantal leerlingen tijdens schooljaar 2014-2015.