Stad in Cijfers - Databank

Leerlingen basisonderwijs - percentage lager onderwijs totaal

Verhouding leerlingen in het lager onderwijs (gewoon en buitengewoon) t.o.v. het totaal aantal leerlingen in het basisonderwijs. De gegevens betreffen leerlingen volgens hun woonplaats. De data zijn telkens gebaseerd op de leerlingentellingen van 1 februari. Dit betekent bijvoorbeeld dat het aantal leerlingen weergegeven in 2015, betrekking heeft op het aantal leerlingen tijdens schooljaar 2014-2015.