Stad in Cijfers - Databank

Aantal indicator-leerlingen basisonderwijs

Leerlingen gewoon basisonderwijs met een laag opgeleide moeder of een schooltoelage.