Stad in Cijfers - Databank

Aandeel indicator-leerlingen

Aandeel leerlingen gewoon basisonderwijs met een laag opgeleide moeder of een schooltoelage.