Stad in Cijfers - Databank

Aandeel met laag opgeleide moeder

Aandeel leerlingen in gewoon basisonderwijs waarvan de moeder niet in het bezit is van een diploma hoger secundair onderwijs.