Stad in Cijfers - Databank

Aandeel leerlingen met schooltoelage

Aandeel leerlingen in gewoon basisonderwijs met een schooltoelage.