Stad in Cijfers - Databank

Aandeel leerlingen trekkende bevolking

Aandeel leerlingen in gewoon basisonderwijs uit trekkende bevolking, zoals binnenschippers, kermis- of circusexploitanten, woonwagenbewoners.