Stad in Cijfers - Databank

Aantal leerlingen uit trekkende bevolking

Aantal leerlingen in gewoon basisonderwijs uit trekkende bevolking, zoals binnenschippers, kermis- of circusexploitanten, woonwagenbewoners.