Stad in Cijfers - Databank

Aantal indicator-leerlingen in het kleuteronderwijs

Leerlingen gewoon kleuteronderwijs met een laag opgeleide moeder of een schooltoelage.