Stad in Cijfers - Databank

Aantal leerlingen met laag opgeleide moeder in het kleuteronderwijs

Aantal leerlingen waarvan de moeder niet in het bezit is van een diploma hoger secundair onderwijs.