Stad in Cijfers - Databank

Aantal leerlingen met schooltoelage in het kleuteronderwijs

Aantal leerlingen met een schooltoelage.