Stad in Cijfers - Databank

Aantal leerlingen met thuistaal niet Nederlands in het kleuteronderwijs

Aantal leerlingen waarvan de thuistaal niet het Nederlands is. Ouders dienden te registreren welke taal de leerling spreekt met de moeder, met de vader en eventueel met broers en/of zussen. Wordt met meer dan één van deze categorieën niet Nederlands gesproken, dan is de thuistaal niet Nederlands. In het andere geval wordt geregistreerd dat de leerling thuis Nederlands spreekt. Bijvoorbeeld: * de leerling praat Frans met moeder en Nederlands met vader => thuistaal is Nederlands * de leerling praat Frans met moeder en Nederlands met vader en broers en zussen => thuistaal is Nederlands * de leerling praat Frans met vader en moeder en Nederlands met broers en zussen: => thuistaal is niet Nederlands * de leerling praat Frans met moeder en broers en zussen en Nederlands met vader => de thuistaal is niet Nederlands