Stad in Cijfers - Databank

Aandeel indicator-leerlingen in het kleuteronderwijs

Aandeel leerlingen gewoon kleuteronderwijs met een laag opgeleide moeder of een schooltoelage.