Stad in Cijfers - Databank

Aandeel leerlingen uit trekkende bevolking in het kleuteronderwijs

Aandeel leerlingen uit trekkende bevolking, zoals binnenschippers, kermis- of circusexploitanten, woonwagenbewoners.