Stad in Cijfers - Databank

Aantal indicator-leerlingen in het lager onderwijs

Leerlingen gewoon lager onderwijs met een laag opgeleide moeder of een schooltoelage.